Ylä-Muuratjärvi seura
Särkijärven laavu

Särkijärven laavu

Ylä-Muuratjärvi seura ry hallinnoi Särkijärven laavua. Laavusta on tehty vuokrasopimus Metsähallituksen kanssa ja kyläseura huoltaa laavua.

Laavulla on ruokailukatos ja wc, siellä voi yöpyä, paistaa makkaraa ja uida. Laavu on kunnostettu kyläseuran toimesta Leader JyväsRiihen rahoittamana hankkeena vuonna 2021.

Särkijärvi on arvokas luonnonsuojelukohde, jossa on mm. liito-oravia. Suojelukohteena ovat vanhat havupuuvaltaiset metsät, jossa on runsaasti lehtipuita. Alueella on luonnontilaisia suojuotteja, lampia ja puroja. Alueella on myös luhtaista ruoho- ja heinäkorpea. Koko alueella on suuri merkitys uhanalaisten lajien suojelulle ja se on myös Natura-kohde.

Sijainti ja ajo-ohje

Särkijärventie 63, 41800 Korpilahti
6867172.406, 432102.002 (ETRS-TM35FIN)

Surkeenjärven matkailutilalla (Surkeenjärventie 170 41800 Korpilahti) on opasteet Särkijärven alueelle Moksin suunnasta. Surkeenjärven matkailutila löytyy Moksin kylältä, Korpilahdelta ajetaan luoteeseen Petäjävedelle päin n. 8km, käännytään vasemmalle lounaaseen viitan Sahloinen-Moksi kohdalta ja ajetaan tietä n. 12 km. Käännytään kunnan rajan jälkeen oikealle Surkeenjärventielle, matkailutilan pihaan on 1.8 km. Laavu sijaitsee n. kilometrin säteellä matkailutilalta. Särkijärvelle pääsee parhaiten Moksin tai Tikkalan kylien suunnasta tai jalan maakuntauraa pitkin.